Pan Kaplan má stále třídu rád

Autor: Rosten Leo
Kategorie: humoristické
Nakladatel: Lidové noviny
Rok vydání: 1995
Počet stran: 343