Já Claudius / Claudius Bůh

Kategorie: zahraniční
Nakladatel: Gaudium
Rok vydání: 1994
Počet stran: 415 + 470
Další informace
PV s obálkou, sešikmené hřbety